Baroko muzikos koncertas 2015 m. rugpjūčio 2 d.

Dainuoja Julija Stupnianek (sopranas)

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje
(Sėlių g. 17, Vilnius)

2015 m. rugpjūčio 2 d. po 11.30 val. šv. Mišių vyks

Baroko muzikos koncertas

P R O G R A M A

R. Broschi „Ombra fedele“
J. C. F. Fischer Ciaccona
N. Porpora „Alto Giove“
P. Cornet Courante
G. F. Händel Romildos arija iš operos „Kserksas“
G. H. Albicastro Adagio
M. K. Čiurlionis 3 preliudai iš ciklo „Mažieji preliudai“
A. Lotti „Pur dicesti“

ATLIKĖJAI
Julija Stupnianek, sopranas (Lietuva)
Gianluigi Spaziani, vargonai (Italija)

KONCERTO AFIŠA
lyra.365.lt