Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 2022 m. vasaros stovykla

Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ meninio profilio dieninė vasaros stovykla “Lyra 30“ 2022 m. birželio 20-30 d.

Stovykloje organizuojama aukšto lygio meninė-kūrybinė ir kita įvairiapusė veikla, nukreipta Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ bendruomenės pasiruošimui 30-mečio jubiliejaus renginiams. Mokymų, repeticijų, ekskursijų, plenerų, diskusijų, viktorinų, sporto varžybų metu bus ugdomos mokinių socialinės-emocinės kompetencijos, skatinamas fizinis aktyvumas, meninė raiška, ugdoma meilė Lietuvos gamtai.

Stovykla iš dalies finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Vilniaus miesto savivaldybė stovyklai skyrė 1600 eurų. Stovykloje dalyvauja 16 dalyvių.

Daugiau apie stovyklą

Stovykla jau prasidėjo!

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ vasaros stovyklos dalyviai 2005 m. prie Trakų pilies

2022-06-20 Emilijos sukurta „Lyros paukščio“ vizija

Stovyklos dalyvių darbai ir nuotraukos


Deja, registracija į stovyklą jau baigėsi!

Registracijos anketa

Mokestis (40 Eur) turi būti pervestas iki birželio 19 d. pavedime (mokėjimo paskirtyje) nurodant mokyklos pavadinimą ir vaiko vardą bei pavardę:

„Vilniaus muzikos mokyklai „Lyra“, Vardenis, Pavardenis“.

Lėšų gavėjas – Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“

Sąskaita: LT68 4010 0424 0395 1807

Mokėjimo pavedimo kopiją prašome atsiųsti el. paštu rolandas.aidukas@gmail.com

____________________________________________________

https://www.lyramm.lt/