VILNIAUS MUZIKOS MOKYKLA LYRA
 

Vilniaus miesto jauniausiøjø dainininkø festivalis

 „Kur dainø namai“

  

2014 m. spalio 18 d. 12.00 val. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ salëje ávyko VI Vilniaus miesto jauniausiøjø dainininkø festivalis „Kur dainø namai“.


Daugiau informacijos apie Vilniaus miesto jauniausiøjø dainininkø festivalius „Kur dainø namai“.

 

Festivalio nuostatai

 

Festivalio programa