VILNIAUS MUZIKOS MOKYKLA „LYRA“

Edukacinis tarpdalykinis projektas

SKAMBANTIS HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMAS

        Projekto „Skambantis Holokausto aukų atminimas“ tikslas – formuoti empatiją Holokausto aukoms ir saugoti jų atminimą, pateikiant mokiniams informaciją apie istorinį palikimą bei meno kūrinius šia tema, pratutinant mokinių atlikimo meno įgūdžius naujais emociniais aspektais.

        2002 metų spalio mėnesį Europos Tarybos narių šalių švietimo ministrai priėmė rezoliuciją apie tai, kad visose jų šalių mokyklose būtina organizuoti „Atminimo dieną“, skirtą Holokausto aukų atminimui pagerbti. 60-ame Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos posėdyje 2005 metų lapkričio 1 dieną priimta rezoliucija, kuri paskelbė sausio 27-ąją kasmetine Tarptautine holokausto aukų atminimo diena. Šioje rezoliucijoje atmetamas holokausto neigimas, smerkiama diskriminacija ir prievarta religiniu ar etniniu pagrindu.

        1945 metais sausio 27 dieną buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla, kurioje naciai 1942–1945 m. sunaikino daugiau kaip pusantro milijono žmonių, daugiausia žydų. Ši diena Jungtinių Tautų Organizacijos buvo paskelbta Tarptautine Holokausto aukų Atminimo diena. Taip ketinta prisiminti ir įprasminti Antrajame pasauliniame kare nacių vykdytų masinių žudynių aukas. Lietuvoje ši diena minima nuo 2007 metų.

          Projekto „Skambantis Holokausto aukų atminimas“ renginiai, skirti pagerbti žuvusiųjų atminimą, negali pakeisti istorinių įvykių mokslinių studijų. Tačiau šie renginiai tampriai suderinti su Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solinio ir chorinio dainavimo specializacijų mokomuoju planu, yra integruoti taikant aktyviuosius mokymo metodus. Mokiniams atliekant muziką projekto renginių kontekste vaizdžiai suvokiamos ir perteikiamos visos Europos žydų gyvenimo spalvos ir likimas. Tai edukacinis integruotas tarpdalykinis (tarpdisciplininis) projektas. Tai unikalus tokio pobūdžio projektas Lietuvoje.

          Išskirtinis Holokausto pobūdis paveikė visą pasaulinę istoriją, įtakojo ir meną. Gilindamiesi į Holokausto istoriją ir kitus genocido atvejus, meno kūrinius šia tema, mokiniai supras, kad tokie nusikaltimai siaubą kelia ir šiandien. Jie turi suvokti žmogaus atsakomybę pilietinėje visuomenėje, kur žmogus gali atvirai reikšti savo nesutikimą, užbėgti genocidui už akių ir sustabdyti jį. Tam efektingai gali būti panaudota meno raiškos jėga: muzika, kinas, dailė ir kt.

         Idėjos ir projekto autorius, renginių organizatorius yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, Lietuvos mokslininkų sąjungos Tarpdisciplininės muzikologijos grupės narys, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solinio ir chorinio dainavimo specializacijų kuratorius, mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas. Projekto partneris – Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centras.

 

 

 

2023 metų renginys

 

2022 metų renginys

 

2021 metų renginys

 

2020 metų renginys

 

2019 metų renginys

 

2018 metų renginys

 

2017 metų renginys

 

2016 metų renginys


2015 met
ų renginys

 

2014 metų renginiai