VILNIAUS MUZIKOS MOKYKLA „LYRA“

Edukacinis tarpdalykinis projektas

SKAMBANTIS HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMAS

2021 metų renginys „Lietuvos žymieji muzikai žydai“
I dalis

 

Nuotolinis renginys įvyko 2021 metų sausio 27 d. 19:00 val.

Doc. Rolando Aiduko įvadinė vieša paskaita iš paskaitų ciklo "Muzikai litvakai" I dalis (1 val.).

Programa

Apie projektą