VILNIAUS MUZIKOS MOKYKLA „LYRA“

Edukacinis tarpdalykinis projektas

SKAMBANTIS HOLOKAUSTO AUKØ ATMINIMAS

2019 metø renginys „Gitel

 

Renginys vyks 2019 metø sausio 26 d. 12:00 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ (Taikos g. 47, Vilnius).

Afiða

Apie projektà