Vaikø solinio ir ansamblinio dainavimo festivalis „Dainø dienos“

 

Unikalus renginys, kuriame 1994-1996 metais dalyvavo muzikos mokyklø mokiniai.

 

I festivalis vyko 1994 metais Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“

II festivalis vyko 1995 metais Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“

III festivalis vyko 1996 metais Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“

 

IS lyra.365.lt