II TARPTAUTINIS CHORØ KONKURSAS „ATGAJA“

2nd International Choir Competition ATGAJA
  

2022 m. ávyko II tarptautinis chorø ir vokaliniø ansambliø konkursas „Atgaja“ nuotoliniu bûdu

The 2nd competition Choir and Vocal Ensembles "Atgaja" online
 Konkurso nuostatai / Regulations

Anketa / Form

Programa / Program

Vertinimo komisija / Jury

Dalyviai / The participants

Rezultatai / Results

Pagrindinis / Home