VILNIAUS MUZIKOS MOKYKLA "LYRA"
 

Vilniaus miesto jauniausiųjų dainininkų festivalis

 „Kur dainų namai“

  

2010 m. lapkričio 24 d. 18.30 val. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ salėje įvyko pirmasis festivalio "Kur dainų namai" koncertas, kuriame dalyvavo Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Nijolės Žylienės, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra” mokytojo eksperto Rolando Aiduko, Dmitrijaus Afanasjevo mokiniai, Nacionalinio tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centro mokytojos ekspertės Miros Jakubovskajos auklėtiniai. Festivalio koncerto programa.
 


Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos ankstyvojo muzikinio ugdymo mokinių ansamblis, vadovaujamas mokytojos ekspertės Nijolės Žylienės

 

Daugiau informacijos apie Vilniaus miesto jauniausiųjų dainininkų festivalius "Kur dainų namai"