Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojų ir mokinių koncertai,

skirti šv. Cecilijos dienai

Koncertai, skirti šv. Cecilijos dienai paminėti vyksta nuo 2000-ųjų metų ir jau tapo gražia tradicija. Lapkričio 22 d. pagerbiama šv. Cecilija, kuri yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Koncertuose skamba įvairių stilių lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, džiazo improvizacijos. Dalyvauja solistai ir ansambliai, dainininkai ir instrumentalistai. Kasmet šiuose koncertuose pasirodo gausus Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojų, bičiulių ir moksleivių būrys. Dauguma jų yra nuolatiniai dalyviai – Tatjana Šlaustienė, Rolandas Aidukas, Romualdas Lukošius, Rimas Jurkonis, Vytis Smolskas, Vytautė Pupšytė, Snieguolė Jogėlienė, Janina Puodžiukienė, Birutė Bizevičiūtė, Darius Trimonis, Laima Šulskutė, Ramunė Gužienė, Nomeda Mikulskienė, Milda Gedminienė, Rima Bagotyrienė, Daiva Valackienė, Aušra Cicėnaitė, Danielius Žimkus, Dmitrijus Afanasjevas, Loreta Rutkauskaitė, Rasa Kulikauskienė, Erika Visockienė ir kiti. Įvairius ir skirtingus pagal stilių muzikinius numerius sujungia į visumą nuolatinė koncerto vedančioji Elvyra Pakalnienė, pasitelkdama Šv. Rašto žodžius, poezijos posmus ir žymių žmonių mintis. Dalį koncertų yra apipavidalinęs dailininkas Deimantas Populaigis. Koncerto organizatoriai - tai Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktorius Gintautas Smolskas, mokytojai Tatjana Šlaustienė, Elvyra Pakalnienė ir Rolandas Aidukas.

KONCERTŲ CHRONOLOGIJA:

2002 m. lapkričio 21 d.

2003 m. spalio 24 d.

2004 m. lapkričio 18 d.

2005 m. lapkričio 18 d.

2006 m. lapkričio 28 d.

2007 m. lapkričio 23 d.

2008 m. lapkričio 13 d.

2009 m. lapkričio 27 d.

2010 m. lapkričio 16 d.

2011 m. lapkričio 24 d.

2012 m. lapkričio 21 d.

2013 m. lapkričio 21 d.

2014 m. lapkričio 19 d.

2015 m. lapkričio 24 d.

2016 m. lapkričio 24 d.

2017 m. lapkričio 22 d.

2018 m. lapkričio 19 d.

 
 

Informacija teikiama elektroniniu paštu: lyra@365.lt

 
1