Informacinė svetainė

Nuorodos

 • Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis
  • Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis – kolegiali kvalifikuotų specialistų grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus mokymo strategijos ir taktikos, ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, ugdymo organizavimo, pedagogų rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo bei kitais klausimais Vilniaus miesto savivaldybėje.
    
 • Ugdymo sodas
  • „Ugdymo sodas“ pateikia švietimo naujienas iš svarbiausių žinių portalų, jame vis gausėja metodinės medžiagos (ilgainiui bus įmanoma per paiešką susirasti visą Ugdymo plėtotės centro skelbiamą metodinę medžiagą) ir skaitmeninių mokymo priemonių (SMP).
    
 • Rekomenduojami kalbų žodynai LINGEA.
   
 • Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“
  • Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ yra formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, teikianti kokybišką muzikinį lavinimą.
    
 • Lietuviškos muzikos puslapis