Kompaktinės plokštelės

 

Kristinos Vasiliauskaitės kūrinių įrašai CD

Miko Vaitkevičiaus opera-pasaka „Pupa ir seneliai“

Jūratės Baltramiejūnaitės CD „Šaltiniai“

_________________________________

lyra.365.lt