Kristina Vasiliauskaitė

Kūrinių sąrašas

English

 

Kūriniai orkestrui

Kameriniai instrumentiniai kūriniai

Kūriniai instrumentams solo

Kūriniai balsui

Kūriniai chorui

 

Pagrindinis

Kūryba

Leidiniai

Nuorodos

Kontaktai

Kompaktinės plokštelės

Kristinos Vasiliauskaitės kūrinių sąrašas

 

lyra.365.lt

Kūriniai orkestrui - Viršun

 

Simfonetė

3333-4331-4perc-hrp-xyl-str

1979-1980

20'

 

Concertino

pf solo-3333-4331-4perc-hrp-str

1979-1980

20'

 

Lek' gervė

fl-birb-lmzd-hn-trngl-acc-kn-str

1981

5'

 

Simfoniniai eskizai

3333-4331-4perc-hrp-str

1984

12'

 

Eglė žalčių karalienė

siuita

2pf-fl-ob-birb(cl)-str

1997

20'

 

Kameriniai instrumentiniai kūriniai - Viršun

 

Sonata

vc-pf

1978

25'

 

Concertino (Pavasario eskizas)

2pf

1978-1980

20'

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

 

Pjesė

birb-pf (folk instr ens)

1981

1'30

 

Šokių divertismentas

folk instr ens

1981

2'30

 

Trys romantinės pjesės

vn-pf

1983-1984

ver: vn-org

1986

12'

 

Trys lietuvių liaudies dainos

2vn-va-vc

1986

ver: str [11.4.3.2]

1989

10'

 

Miško garsai

2org

1988

8'

 

Kūriniai instrumentams solo - Viršun

 

Keturi preliudai

org

1974

7'

 

Trys preliudai

pf

1975

5'

 

Variacijos (Fantazija)

org

1977

10'

 

Kamerinė sonata „Pavasario siuita“ („Pavasario sonatina“)

org

1986

12'

 

Šeši Ramutės Skučaitės eilėraščiai

pf

1987

15'

LP Mel C50-27447-007

 

Kalėdų giesmės

org

1992

10'

 

Kūriniai balsui - Viršun

 

Dukrytėle mano

išplėtota lietuvių liaudies daina (liet)

voice-pf

1976

ver: voice-fl-3birb-2tp-acc-3kn-str

1980

3'

 

Pavasario daina

tekstas Janinos Degutytės (liet)

voice-pf

1981

2'30

 

Pavasaris

tekstas Salomėjos Nėries (liet)

voice-pf

1981

2'30

 

Tėvulio dvare ievarėlis

harmonizuota lietuvių liaudies daina (liet)

voice-pf(folk instr ens)

1982

2'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

 

Aš šią naktelę miego nemigau

harmonizuota lietuvių liaudies daina (liet)

voice-pf(folk instr ens)

1982

2'

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

 

Ir atlėkė paukščiukė

išplėtota lietuvių liaudies daina (liet)

voice-pf(folk instr ens)

1982

3'

 

Oi, kai mes augom, mes dvi sesulės

išplėtota lietuvių liaudies daina (liet)

S-A-folk instr ens

1982

2'

 

Mamytė ir aš

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

voice-pf

1982-1984

2'

Garso įrašo fragmentas

Vilnius: Mokslo aidai, 2002

 

Tulpė

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

2voice-pf

1982-1984

2'

Vilnius: Vaga, 1987

 

Mėnulis

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

voice-pf

1982-1984

1'30

Vilnius: Vaga, 1987

Vilnius: Mokslo aidai, 2002

 

Obuolmušys

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

voice-pf

1982-1984

1'30

Vilnius: Vaga, 1987

Vilnius: Mokslo aidai, 2002

 

Fleita

iš ciklo "Susiradom smuiko raktą"

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

voice-fl-pf

1983

1'15

Vilnius: Vaga, 1989

 

Mažajai Teresei

tekstas Lacrimos (liet)

S-org

ver: ssaa(ttbb)-org

1990-1991

4'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-026, 1998

 

Septynios Martyno Mažvydo giesmės

tekstai Martyno Mažvydo (liet)

voice-org

1996

24'

CD Danielius Sadauskas, 1997

 

130 solo giedojimų 26 Taize giesmėms

1994-1996

 

Danų liaudies dainų harmonizacijos

tekstus vertė S. Steponavičienė (liet)

voice-pf

1998

 

Kūriniai chorui - Viršun

 

Ateina ateitis

tekstas Kosto Kubilinsko (liet)

satb-pf

1979

2'30

 

Mano tėvynė

tekstas Vacio Reimerio (liet)

ssaa(ttbb)-pf

1979

3'

 

Leliumai

išplėtota lietuvių liaudies daina (liet)

ssaa(ttbb)

1982

2'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

 

Vėjas lapą nukrėtė

išplėtota lietuvių liaudies daina (liet)

ssaa (ttbb)

1982

1'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

 

Susiradom smuiko raktą

dainų ciklas vaikams

tekstai Ramutės Skučaitės (liet)

2voice-sa-pf-fl-cl-birb-2vn

1982-1984

20'

Vilnius: Mokslo aidai, 2002

 

Varpas

iš vokalinės siuitos "Susiradom smuiko raktą"

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

ssaa(ttbb)-pf

1982-1984

2'

California: Santa Barbara Music Publishing (SBMP 142), 1997

 

Atodūsis

tekstas Justino Marcinkevičiaus (liet)

ttbb

1985

2'

 

Keturi žodžiai

tekstas Juozo Nekrošiaus (liet)

ssaa(ttbb)-pf

1985

2'

Vilnius: Vaga, 1989

 

Naujieji metai

tekstas Viktoro Eftimijaus, vertė Vladas Baltuškevičius (liet)

ssaa(ttbb)-pf

1985

1'

Vilnius: Vaga, 1989

 

Metų laikai

tekstas Justino Marcinkevičiaus (liet)

sa-2pf-fl

1985-1986

12'

 

Ežio namai

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

voice-sa-pf

1987

1'30

Vilnius: Vaga, 1990

Vilnius: Mokslo aidai, 2002

 

Ein bernelis per laukelį

išplėtota lietuvių liaudies daina (liet)

ssaa(ttbb)

1988

1'30

Kaunas: Šviesa, 1989

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

California: Santa Barbara Music Publishing (SBMP 143), 1997

 

Kūčios

tekstas Stasio Ylos (liet)

ssaa(ttbb)-org

1990-1991

1'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

Vilnius: Katalikų pasaulis, 1993

 

Jėzau, kurs palikęs dangų

tekstas nežinomo autoriaus (liet)

ssaa(ttbb)-org

1990-1991

2'

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

 

Tikiu

tekstas Bernardo Brazdžionio (liet)

ssaa(ttbb)-org

1990-1991

2'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

Vilnius: Katalikų pasaulis, 1993

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1993

CD Mark Custom Recording Sercive 4859-MCD, 2004

 

Kalėdos

tekstas Vytės Nemunėlio (liet)

ssaa(ttbb)

1990-1991

1'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

Vilnius: Regnum, 1999

MC Lietuvos radijas LR 0005

 

Velykų rytą

tekstas P. Tamulevičiaus (liet)

ssaa(ttbb)-org

1990-1991

1'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

 

Ryto maldoj

tekstas Bernardo Brazdžionio (liet)

satb-org

ver: ssaa(ttbb)-org

1990-1991

2'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

 

Mažo Jėzulio gera širdelė

tekstas Stasio Ylos (liet)

sa-org

1990-1991

1'

Vilnius: Gama, 1996/15

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1998

 

Žiba žiburėlis, bažnytėlėj šviečia

tekstas Stasio Ylos (liet)

sa-org

1990-1991

1'

Vilnius: Gama, 1996/15

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1998

Vilnius: Regnum, 1999

 

Šią naktį gimė Jėzus vaikelis

tekstas Stasio Ylos (liet)

sa-org

1990-1991

Vilnius: Gama, 1996/15

Vilnius: Klavyrai, 1997

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1998

Vilnius: Regnum, 1999

MC Lietuvos radijas LR 0005

 

Bėkim bėkim, piemenėliai (Kalėdos)

tekstas Stasio Ylos (liet)

sa-org

1990-1991

1'

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1992

Vilnius: Katalikų pasaulis, 1993

Vilnius: Klavyrai, 1997

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1998

Vilnius: Regnum, 1999

 

Begalinis Viešpaties pasaulis

tekstas Bernardo Brazdžionio (liet)

satb-org

1990-1994

2'

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

 

Vėlinių vakarą

tekstas M. Skulsčienės (liet)

satb

ver: satb-org

1990-1994

2'

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

 

Kalėdų naktį

tekstas Petro Vaičiūno (liet)

satb-org

1990-1994

2'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

Vilnius: Klavyrai, 1997

MC Lietuvos radijas LR 0005

 

O, Kristau

tekstas Bernardo Brazdžionio (liet)

satb-org

1990-1994

2'30

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

 

Missa brevis in honorem beatae Mariae Virginis

liturginis tekstas (lot)

satb

1992

9'

Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994

California: Santa Barbara Music Publishing (SBMP 265-268), 1999

MC Art&Electronics 032, 1994

CD Encore (European Tour Performances) JDA5, 1999

CD Santa Barbara Music Publishing SBMP CD5, 2000

 

Aleliuja, užgiedokim

tekstas Seirijų Juozo (liet)

sa-org

1994

2'

Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999

 

Snaigių kalba

tekstas Mykolo Linkevičiaus (liet)

voice-sa-org

1994

2'30

Vilnius: Gama, 1996/15

Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998

Vilnius: Regnum, 1999

Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999

 

Kalėdų mišios (Christmas missa brevis) liturginis tekstas (lot)

ssaa(ttbb)-org(pf)

1995

9'

Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998

California: Santa Barbara Music Publishing (SBMP 263-264), 1999

MC Lietuvos radijas LR 0008

CD Santa Barbara Music Publishing SBMP CD5, 2000

 

Vilnelė

tekstas Edvardo Drėgvos (liet)

sa-pf

1995

2'

Vilnius: Gama, 1999/21

 

Iš Tavo rankos

tekstas Bernardo Brazdžionio (liet)

sa-org

1996

2'30

Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998

Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999

 

Apvaizda

tekstas Bernardo Brazdžionio (liet)

ssaa(ttbb)-org

1996

2'

Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998

 

Šv. Pranciškaus Saulės giesmė

tekstas šv. Pranciškaus Asyžiečio (it)

2satb

1996-1997

ver: 2satb-2vn-va-vc-cb-fl

2001

12'

Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2005

 

Kalėdų žvaigždelė

tekstas Zitos Gaižauskaitės (liet)

sa-pf-fl

1999

1'

Vilnius: Regnum, 1999

 

Mišios šv. Cecilijos garbei

liturginis tekstas (liet)

2S-satb-org

2000

ver: ssaa(ttbb)-org

2001

15'

CD Mark Custom Recording Sercive 4859-MCD, 2004
Vilnius, 2006

 

Kristaus kančia ir mirtis (In passione et morte Domini)

9 motetų ciklas

tekstai psalmių (lot)

satb

2001

40'

Vilnius, 2004

 

Rogių kelias

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

sa-pf

2001

1'30

Vilnius: Mokslo aidai, 2002

 

Peteliškės lopšinė

tekstas Ramutės Skučaitės (liet)

sa-pf

2001

2'

Vilnius: Mokslo aidai, 2002

 

Džiugesio giesmininkai

tekstas Nijolės Kersnauskaitės (liet)

satb-org ad lib

2002

3'

 

Ave Maria

liturginis tekstas (lot)

satb

2003

4'

California: Santa Barbara Music Publishing (SBMP 590), 2005

 

Magnificat

liturginis tekstas (lot)

satb-fl-ob-tp-org

2005

15'

Vilnius, Liaudies kultūros centras, 2005

 

___________________________________________________

 

KONTAKTAI:

Telefonas: 8-5-2333968

Mob. telefonas: +3706-1645417

El. paštas: kristinava7@gmail.com