Kristina Vasiliauskaitė

Leidiniai
 

English

Pagrindinis

Kūryba

Kompaktinės plokštelės

Nuorodos

Kontaktai

English

Pagrindinis

Kūryba

Kompaktinės plokštelės

Nuorodos

Kontaktai

 

 

 

Kristinos Vasiliauskaitės kūrinių sąrašas

1994 m. Lietuvos muzikų draugija išleido K. Vasiliauskaitės giesmių ir mišių rinkinį „Begalinis Viešpaties pasaulis“ ir lietuvių liaudies dainų rinkinį „Vėjas lapą nukrėtė" (harmonizuotos ir išplėtotos dainos chorams bei solistams su fortepijono pritarimu).


Rinkinys „Vėjas lapą nukrėtė"

 

Leidykla „Regnum“ 2000-iesiems Jubiliejiniams metams išleido K. Vasiliauskaitės giesmių knygelę „Kalėdų žvaigždelė“.

Leidykla „Mokslo aidai“ (2002 m.) išleido K. Vasiliauskaitės dainų rinkinį vaikams „Peteliškės lopšinė“.

K. Vasiliauskaitės dainas „Varpas“ ir „Ein bernelis per laukelį“ 1997 metais išleido Santa Barbara Music Publishing leidykla Kalifornijoje (rinkinyje Vance Wolverton „BALTIC SERIES“).

      

Santa Barbara Music Publishing leidykla išleido K. Vasiliauskaitės „Missa brevis“ chorui a cappella (1999 m.), „Kalėdų mišias“ lygių balsų chorui su vargonų pritarimu (1999 m.), „Ave Maria" mišriam chorui a cappella (2005 m.).

Leidyklos Santa Barbara Music Publishing išleista Christmas Missa Brevis

Leidyklos Santa Barbara Music Publishing išleista Missa Brevis in Honorem Beatae Virginis

2004 m. vasarą  knygynuose pasirodė K. Vasiliauskaitės devynių motetų ciklas chorui a cappella „In Passione et Morte Domini“ („Viešpaties kančia ir mirtis“). Motetai skirti Katalikų Bažnyčios liturgijai – Didžiojo Penktadienio pamaldoms, kuomet griežti vargonais ar groti kitais muzikos instrumentais yra neleidžiama.

    

2005 m. išleistas stambesnės formos kūrinys „Šv. Pranciškaus „Saulės giesmė“ dvigubam (aštuonbalsiam) mišriam chorui ir kameriniam ansambliui. Šv. Pranciškus kviečia visus kūrinius – Saulę, Mėnulį, žvaigždes, stichijas, net kančią ir mirtį – garbinti Dievą. „Šv. Pranciškaus „Saulės giesmė“ – tai sakralinės neliturginės muzikos pavyzdys, skirtas atlikimui ir bažnyčiose, ir koncertų salėse. Abu pastaruosius leidinius parėmė Lietuvos kultūros ministerija, pratarmes parašė Rolandas Aidukas. „Šv. Pranciškaus „Saulės giesmė“ yra dedikuotas kameriniam chorui „Aidija“.

2006 metais išleistos K. Vasiliauskaitės Mišios šv. Cecilijos garbei mišriam chorui ir vargonams. Leidinyje pridedamos natos lygių balsų chorui. Leidinio rėmėjas - Lietuvos kultūros ministerija. Šis 2000 metais sukurtas liturginis kūrinys jau turi gražią istoriją: jis ne kartą buvo atliktas įvairių pasaulio chorų lietuvių, anglų ir lotynų kalbomis. Apie tai pratarmėje detaliai aprašo LMTA lektorius Rolandas Aidukas.

2008 m. išleistas giesmių vaikams ir jaunimui rinkinys „Kalėdų žvaigždelė“.

2010 m. išleistas fortepijoninių pjesių ir ansamblių  rinkinys vaikams „Sniego debesėlis“.

 

Kristinos Vasiliauskaitės kūrinių sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTAI:

Telefonas: 8-5-2333968

Mob. telefonas: +3706-1645417

El. paštas: kristinava7@gmail.com

lyra.365.lt