Karolis Rimtautas Kašponis

Greimas arti ir toli

Greimas Close and Far

Knyga lietuvių ir anglų kalbomis. 120 psl. Tiražas 500 egz.

Leidykla "Naujasis lankas", Kaunas

Kalbos redaktorius Juozas Misevičius

Į anglų kalbą vertė Jurgita Motiejūnienė

Techninis redaktorius Rimantas Leitanas

Knygos anotacija lietuvių kalba

Knygos anotacija anglų kalba

Pranešimas apie knygą (pristatymas)

Informacija apie knygos pristatymus

Greimai, Kupiškis ir parodos keliai 2014 m.

lyra.365.lt