Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" renginiai 1997-1998 metais   

     
 

1997 m. Pirmajame respublikiniame Elenos Čiudakovos jaunųjų atlikėjų solinio dainavimo konkurse Vilniuje laureato vardą (III vieta) pelnė Svetlana Orlova (pedagogas Rolandas Aidukas), diplomus pelnė Jurgita Kalibataitė (pedagogė J. Švedaitė-Valler) ir Dmitrijus Afanasjevas (pedagogas Rolandas Aidukas). Apie konkursą rašė dienraštis "Lietuvos rytas" ir kita spauda.

1997 m. Vilniaus m. muzikos mokyklų konkurso "Dainos be žodžių" ir Jaunųjų pianistų etiudų konkurso nugalėtoja tapo Inga Bagdonavičiūtė (pedagogė Ala Raškevičinė). Jaunųjų pianistų etiudų konkurse nugalėtoja tapo Laura Skrebutėnaitė, Gerūta Griniūtė (pedagogė Snieguolė Jogėlienė) ir Inga Bagdonavičiūtė (pedagogė Ala Raškevičienė).

1997 m. Tarptautiniame C. Vendero jaunųjų dainininkų konkurse Bratislavoje laureatu (III vieta) tapo Dmitrijus Afanasjevas (pedagogas Rolandas Aidukas).

1997 m. jaunučių ir jaunių chorai dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje.

1997 m. Vilniaus mokytojų namuose įvyko koncertas, skirtas Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" Aklųjų ir silpnaregių skyriaus 20-mečiui.

1997 m. vasario 13 d. Vilniaus pagalbinėje mokykloje internate vyko Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" Solinio ir chorinio dainavimo skyriaus moksleivių koncertas. Koncertą organizavo mokytoja Jūratė Švedaitė-Valler.

1997 m. kovo 8 d. Elenos Čiudakovos tarpnacionaliniame jaunųjų talentų rėmimo fonde vyko koncertas, skirtas tarptautinei Moters dienai. Koncerte dainavo moksleiviai Svetlana Orlova ir Dmitrijus Afanasjevas.

1997 m. kovo 14 d. Vilniaus 33-oje vidurinėje mokykloje jaunųjų vokalistų koncerte dainavimo Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleiviai Jūratė Kalibataitė, Svetlana Orlova ir Dmitrijus Afanasjevas.

1997 m. kovo 22 d. mokyklos jaunių choras dalyvavo tarptautiniame vaikų chorinės muzikos festivalyje "Klasika vaikams", kuris vyko Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.

1997 m. kovo 27 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje vyko Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunųjų vokalistų festivalis, kuriame dalyvavo Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleiviai Aistis Atminas, Giedrė Putramentaitė, Tomas Buinovskis, Aistė Juškaitė, Dmitrijus Afanasjevas, Svetlana Orlova. Šio festivalio baigiamasis koncertas įvyko balandžio 7 d. Beatričės Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje.

1997 m. kovo 27 d. Vilniaus mokytojų namuose koncertavo moksleiviai Svetlana Orlova ir Dmitrijus Afanasjevas.

1997 m. balandžio 23 d. Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleiviai koncertavo Kauno III muzikos mokykloje.

1997 m. gegužės 5 d. Ukmergės muzikos mokykloje koncertavo Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" jaunių choras ir solistai Svetlana Orlova, Dmitrijus Afanasjevas, Tomas Buinovskis. Koncertas buvo skirtas Motinos dienai.

1997 m. gegužės 18 d. jaunių choras ir solistė mokytoja Jūratė Švedaitė-Valler giedojo Panevėžio katedroje.

1997 m. gegužės 22 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje įvyko Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleivių koncertas.

1997 m. spalio 31 d. mokyklos jaunių choras ir solistas Dmitrijus Afanasjevas dalyvavo koncerte Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje.

1997 m. lapkričio 11 d. jaunių choras ir solistai dalyvavo koncerte Druskininkų sanatorijoje "Saulutė".

1997 m. lapkričio 20-21 d. Vilniaus 33-oje vidurinėje mokykloje vyko moksleivių menų šventė "Rudens ritmai", kurioje dalyvavo Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleiviai Linas Ragauskas, Lina Čelkytė, Svetlana Orlova, Dmitrijus Afanasjevas ir Jurgita Kalibataitė.

1998 m. IV Respublikiniame Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurse diplomus pelnė Darius Pralgauskas - birbynė (mokyt. A.Puodžiukas); Laurynas Vaitkus - birbynė (mokyt. A.Puodžiukas).

1998 m. Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinių festivalyje-konkurse II laipsnio diplomą pelnė pianistė Indrė Šalčiūtė (pedagogė Dalia Želvienė)

1998 m. Vilniaus m. jaunųjų virtuozų konkurse nugalėtojais tapo šie mokiniai:
    Gerūta Griniūtė - I vieta (mokyt. S. Jogėlienė)
    Irma Bagdanovičiūtė - I vieta (mokyt. A. Raškevičienė)
    Laura Skrebutėnaitė - II vieta (mokyt. S. Jogėlienė)
    Inga Bogdanovičiūtė - III vieta (mokyt. A. Raškevičienė)
    Jelena Goridko - diplomas (mokyt. I. Bartusevičienė).

1998 m. Jaunių choras (vadovas Rolandas Aidukas) ir styginių instrumentų orkestras (vadovas Edvardas Jauniškis) koncertavo Italijos miestuose, dalyvavo audiencijoje pas popiežių Joną Paulių II. Reikšmingesni koncertai įvyko Romos Panteone, Vatikano šv. Petro bazilikos aikštėje,  ir Vico Equense (netoli Sorento). Pastarajame renginyje kolektyvas apdovanota atminimo užrašu-plokštele. Kartu su kolektyvais vyko mokyklos solistai Svetlana Orlova, Jurgita Kalibataitė, Dmitrijus Afanasjevas bei Lietuvos muzikos akademijos studentės Julija Stupnianek ir Ligita Valantiejūtė (doc. Irenos Argustienės klasė). Kelionės įpūdžiai vaizdžiai užfiksuoti Algimanto Uždavinio pasakojime.

1998 m. jaunių choras dalyvavo II Pasaulio lietuvių dainų šventėje.

1998 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas 1997 metų tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų pagerbimo ceremonijoje įteikė padėkos raštus, dovanas bei premijas moksleiviui Dmitrijui Afanasjevui (1997 m. C.Vendero tarptautinio jaunųjų dainininkų konkurso Bratislavoje laureatui) ir jo mokytojui Rolandui Aidukui.

1998 m. vasario 8 d. mokyklos jaunių choras giedojo Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčioje.

1998 m. vasario 25 d. moksleivis Dmitrijus Afanasjevas dalyvavo Vilniaus muzikos mokyklų mokytojų ir mokinių koncerte, skirtame tarptautiniam seminarui "Pedagogų bendravimo su mokyklos administracija bei kitomis švietimo institucijomis strategija, taktika, etika" (Olandija). Koncertas vyko Vilniaus IV muzikos mokyklos salėje.

1998 m. kovo 15 d. mokyklos jaunių choras giedojo Naujojoje Apaštalų bažnyčioje.

1998 m. kovo 17 d. Vilniaus mokytojų namų didžiojoje salėje įvyko Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleivių koncertas-paskaita "Klasicizmas. Vienos klasikai".

1998 m. balandžio 2 d. jaunių choras ir solistai dainavo projekto "Mokykla - mokyklai, mokiniai - mokiniams" koncerte "II Pasaulio lietuvių dainų šventę pasitinkant", kuris vyko Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje.

1998 m. balandžio 16-18 d. Vilniaus muzikos mokykla "Lyra" surengė II tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją "Dainavimo muzikos mokykloje problemos ir perspektyva XX ir XXI amžių sandūroje". Konferenciją parėmė Atviros Lietuvos fondas, Vilniaus mokytojų namai.

1998 m. balandžio 26 d. mokyklos jaunių choras ir solistai Dmitrijus Afanasjevas, Linas Ragauskas dalyvavo kompozitoriaus Vytauto Barkausko kūrinių vaikams koncerte, kuris vyko Lietuvos muzikos akademijos didžiojoje salėje.

1998 m. gegužės 23 d. Vilniaus Rotušėje įvyko Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleivių 1997/1998 m. m. festivalių, konkursų laureatų, diplomantų ir dalyvių koncertas.

1998 m. birželio 14 d. jaunių choras, styginių instrumentų orkestras ir solistai giedojo Punios šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.