Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" renginiai 1993-1996 metais   

     
 

 1993 m. sausio 16 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje mokyklos choras šv. mišių metu atliko Antano Baranausko giesmes Lietuvos katalikų mokslo akademijos seminaro, skirto A. Baranausko paminėjimui, dalyviams.

1993 m. sausio 31 d. Vilniaus šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje giedojo mokyklos choras.

1993 m. balandžio 4 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje mokyklos choras giedojo Verbų sekmadienio šv. mišiose. Laidą apie chorą parengė Lietuvos radijas (transliavo balandžio 7 d.). Choras giedojo ir balandžio 8 d. Didžiojo Ketvirtadienio šv. mišiose ir balandžio 11 d. - Velykų Prisikėlimo šv. mišiose.

1993 m. gegužės 13-14 d. mokyklos choras dalyvavo festivalyje "Pašilaičių pavasaris 93", kuris vyko Vilniaus 62-ojoje vidurinėje mokykloje. Choro solinis koncertas įvyko gegužės 13 d., o festivalio baigiamajame koncerte jungtiniam chorui V.Miškinio dainą "Gimtinės keliu" dirigavo choro vadovas Rolandas Aidukas.

1993 m. gegužės 23 d. mokyklos choras dalyvavo Lietuvos jaunimo mažojoje dainų šventėje, kuri vyko Kalnų parke.

1993 m. birželio 14 d. - Tautos gedulo ir Vilties dieną - mokyklos choras giedojo Vilniaus šv. Kryžiaus bažnyčioje šv. mišių ir religinės muzikos pusvalandžio metu.

1993 m. birželio 26 d. mokyklos choras giedojo Lietuvos Ateitininkų Sendraugių Sąjungos suvažiavime.

1993 m. rugsėjo 5 d. mokyklos choras kartu su Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vaikų choru giedojo popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamose šv. mišiose Vilniaus Vingio parke. F. Strolios giesmę „Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus” jungtiniam vaikų chorui Aukojimo metu dirigavo choro vadovas Rolandas Aidukas.

1993 m. gruodžio 20 d. mokyklos salėje įvyko chorinio dainavimo skyriaus moksleivių koncertas, kuriame dainavo Aliona Grigorjeva, Rūta Kazlauskaitė, Edvardas Šidlauskas, Dagnė Puplauskytė, Vilma Paplauskaitė, Rūta Neniškytė, Visita Ivaškevičiūtė ir mokyklos choras.

1994 m. kovo 19 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje giedojo mokyklos choras.

1994 m. kovo 20 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje giedojo mokyklos choras.

1994 m. balandžio 1 d. Didžiojo Penktadienio Kristaus kančios pamaldose giedojo mokyklos choras.

1994 m. balandžio 17 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vykusiame "Draugystės koncerte" dalyvavo ir muzikos mokyklos "Lyra" moksleiviai. Koncertą organizavo Lietuvos specialiosios kūrybos draugija "Guboja".

1994 m. spalio 8, 15 ir 22 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje giedojo mokyklos choras.

1994 m. lapkričio 16 d. Vilniaus muzikos mokykloje "Lyra" įvyko vokalinės muzikos koncertas.

1994 m. lapkričio 25 d. Vilniaus Viršuliškių vidurinėje mokykloje įvyko chorinio dainavimo skyriaus moksleivių koncertas.

1994 m. surengtas pirmasis vaikų solinio ir ansamblinio dainavimo festivalis "Dainų dienos", kuris vyko Vilniaus muzikos mokykloje "Lyra".

1995 m. gegužės 26 d. mokyklos choras dalyvavo religinių renginių savaitėje "Globok mus, Marija" Šiauliuose. Choras giedojo Šiaulių šv. Ignaco Lajolos bažnyčioje.

1995 m. balandžio 1 d. jaunių choras dalyvavo I Vilniaus muzikos mokyklų klasikinės chorinės muzikos festivalyje. Tai buvo pirmasis mokyklos choro pasirodymas jaunių chorų kategorijoje, nors jame tuomet dar tebedainavo nemažai jaunučių amžiaus moksleivių. Choristai, vadovas Rolandas Aidukas ir koncertmeisterė Nijolė Ambrasaitė apdovanoti Vilniaus švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus padėkos raštu, kurį pasirašė skyriaus vedėjas V. Kaupinis.

1995 m. balandžio 4 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokyklos choras, diriguojamas Evaldo Steponavičiaus, dalyvavo Vilniaus muzikos mokyklų chorinio dainavimo specialybės mokinių koncerte, kuris buvo skirtas konferencijos-praktikumo "Muzikos mokykla: aktualijos ir perspektyva" dalyviams. Konferencijoje-praktikume pranešimą skaitė (išspausdintas leidinyje "Jaunųjų menininkų veiklos programa pasitinkant XXI amžių") mokytojas metodininkas Rolandas Aidukas.

1995 m. gegužės 15 d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje Edvardo Grygo festivalyje dalyvavo muzikos mokyklos "Lyra" solistai dainininkai Rūta Kazlauskaitė, Rūta Neniškytė, Dmitrijus Afanasjevas ir Vilma Paplauskaitė.

1995 m. gegužės 17-19 d. surengtas antrasis vaikų solinio ir ansamblinio dainavimo festivalis "Dainų dienos", kuris vyko Vilniaus muzikos mokykloje "Lyra".

1995 m. gruodžio 22 d. Vilniaus muzikos mokykloje "Lyra" vyko chorinio dainavimo skyriaus moksleivių advento koncertas-vakaronė.

1996 m. vasario 2 d. Vilniaus muzikos mokykloje "Lyra" vyko chorinio dainavimo skyriaus moksleivių koncertas.

1996 m. vasario 15 d. Vilniaus 64-ojoje vidurinėje mokykloje įvyko Vilniaus muzikos mokyklos moksleivių koncertas.

1996 m. vasario 22 d. Lietuvos muzikos mokyklų direktorių tarybai koncertavo Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleiviai.

1996 m. balandžio 19 d. Vilniaus "Vartų" galerijoje įvyko Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleivių koncertas.

1996 m. balandžio 28 d. Lietuvos muzikos akademijoje (II rūmuose) įvyko soliniai moksleivių Svetlanos Orlovos ir Dmitrijaus Afanasjevo rečitaliai iš ciklo "Salve!". Koncertus organizavo Elenos Čiudakovos tarpnacionalinis jaunųjų talentų rėmimo fondas.

1996 m. gegužės 3 d. surengtas trečiasis vaikų solinio ir ansamblinio dainavimo festivalis "Dainų dienos", kuris vyko Vilniaus muzikos mokykloje "Lyra".

1996 m. gegužės 12 d. mokyklos jaunučių ir jaunių chorai dalyvavo Vilniaus jaunimo menų šventėje, kuri vyko Kalnų parke.

1996 m. gegužės 17 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje įvyko Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleivių ataskaitinis koncertas. Šį renginį trumpai pristatė laikraštis "Vakarinės naujienos" (1996 05 31).

1996 m. gegužės 19 d. jaunių choras giedojo Alytaus šv. Kazimiero bažnyčioje.

1996 m. birželio 10 d. Vokalinės muzikos koncerte literatūriniame A. Puškino muziejuje dainavo buvusi mokyklos moksleivė, solistė Jūratė Vizbaraitė (sopranas) ir mokyklos solinio dainavimo moksleiviai Svetlana Orlova ir Dmitrijus Afanasjevas. Daugiau informacijos.

1996 m. rugpjūčio 30 d. laikraštyje "Vakarinės naujienos" atspausdintas Rolando Aiduko straipsnis "Nauja specialybė muzikos mokykloje", kuriame informuojama, kad Vilniaus muzikos mokykloje "Lyra" įsteigta solinio dainavimo specialybė.

1996 m. lapkričio 28 d. Vilniaus muzikos mokyklų jaunųjų vokalistų festivalyje Vilniaus mokytojų svetainėje dainavo solistai Loreta Juškaitė ir Raimundas Juška.

1996 m. gruodžio 8 d. Vilniaus muzikos mokyklų jaunųjų moksleivių festivalio "Vilniaus vieversėliai" baigiamajame koncerte Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje dalyvavo mokyklos moksleiviai solistai dainininkai Loreta Juškaitė ir Raimundas Juška.

1996 m. gruodžio 11 d. Vilniaus 33 vidurinėje mokykloje vykusioje rusų romanso šventėje dalyvavo Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra" moksleivis Dmitrijus Afanasjevas. Apie renginį ir mūsų mokyklos solistą rašė laikraštis "Echo Litvy" ("Эхо Литвы", Nr. 252 / 15904).

1996 m. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje dažnai giedojo mokyklos jaunių choras. Informacija apie tai buvo skelbiama dienraštyje "Lietuvos aidas".

1996 m. III Respublikiniame Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurse diplomus pelnė Darius Pralgauskas - birbynė (mokyt. A.Puodžiukas); Mindaugas Jakutis - birbynė (mokyt. A.Puodžiukas); Donatas Minkevičius - birbynė (mokyt. D.Trimonis); Tadas Pikčiūnas - birbynė (mokyt. D.Trimonis).